Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

"Live as if you are perfect..."

"Here is my assignmement for you today... Live this day as if you are absolutely perfect, without fear or reservations" DO IT!"    Antonio Almeida - Life coach 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου