Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Ever lasting Happiness...

When one door of happiness closes, another opens,
but often we look so long at the closed door,
that we do not see the one that has been opened for us.

- Helen Keller
Thanks to my good friend Artemis Skenteris Dimopoulos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου